Teatteri ja ilmaisukasvatus

Ilmaisukasvatus on kokemuksellinen tie tietoon. Tietoisuus omasta fyysisestä olemuksesta, ruumiinkielestä, liikkeen merkityksestä, puheesta, äänestä ja sen sävyistä sekä toiminnasta laajentaa käsitystä itsestä ja muista. Teemoiksi valittujen aiheiden toiminnallinen käsittely mahdollistaa ihmissuhteiden, konfliktien, vallan yms. ilmiöiden tarkastelun ja käsittelyn lasten kanssa.

Ilmaisukasvatuksessamme

Pyrimme vahvistamaan lapsen luovaa elämänasennetta. Tavoitteenamme on auttaa lasta ilmaisemaan itseään eri keinoin. Sen avulla rikastutamme lapsen tunne-elämää ja kehitämme monipuolisesti lapsen vuorovaikutustaitoja. Draaman keinoja käyttäessä harjoittelemme erilaisia ilmaisun osa-alueita prosessinomaisena työskentelynä, jossa yhdistyy luova ajattelu ja ilmaisu, esteettiset elämykset ja omat kokemukset.

“Keskellä näyttämöä seisoo puu,
metsästä noudettuna tuuheutuu.
Sen yli oikealla kohoaa kallioseinä,
täyttä pellavaa, ja vasemmalla puolen ihana
nurmikko kasvaa, pässintaljasta.
Seisomaparketilla pieni katsoja
häkeltyy tästä harhakuvasta.
Näin pikkumiehen helppoon ansaan vei se,
mitä taide on, ja mitä ei. “

-Christian Morgenstern-

Päiväkodissamme

  •  tuemme lasta ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan sanoin, draaman keinoin, ilmein, elein ja liikkein
  • vahvistamme itseluottamusta, ilmaisuhalua ja rohkeutta
  • rohkaisemme lasta monipuoliseen ilmaisuun erilaisten teemakokonaisuuksien yhteydessä