Musiikkikasvatus

Päiväkodin musiikkikasvatus luo perustan lapsen musiikilliselle kehitykselle. Musiikillisesti rikkaassa ympäristössä viriää lapsen spontaani ja uutta luova musiikillinen toiminta. Päiväkotimme arkitilanteisiin luontevasti liittyvä musiikki antaa lapselle ilon ja mielihyvän tunteen kokemuksia.

Tavoitteenamme on

  • Laulutaidon, säveltajun, rytmitajun, kuulemisen taidon ja musiikin kuuntelutaidon kehittäminen.
  • Musiikillisen hahmottamisen ja itsensä monipuolisen ilmaisemisen harjoitteleminen:laulamalla, soittamalla,
    kuuntelemalla ja liikkumalla.
  • Musiikin peruskäsitteisiin tutustuminen.