Kuvallinen
ilmaisu

Kuvallisen ilmaisun tehtävänä on opastaa lasta kuvan ja taiteen maailmaan. Kuvallinen ilmaisu on hahmottamista, muodonantamista ajatuksille. Se ohjaa lasta luovuuteen, tunteitten herkkyyteen ja todellisuuden tiedostamiseen. Kuvallisessa ilmaisussa hyödynnämme kokemuksia ja elämyksiä lasten jokapäiväisestä elämästä ja käsittelemme kulloiseenkin teemaan liittyviä asioita.

Tavoitteenamme on,
että lapsi

  • rohkaistuu ja kehittyy omassa kuvallisessa ilmaisussaa
  • ilmaisee itseään piirtäen, maalaten, muovaillen ja rakennellen
  • tutustuu erilaisiin tekniikoihin, materiaaleihin ja työskentelytapoihin
  • kehittää esteettistä arviointikykyä ja tuntee iloa ja mielihyvää omista ja muiden tuotoksista

Taideteokset ovat vähän kuin ihmiset. Toisten kanssa tulee heti toimeen,
toiset täytyy tuntea paremmin ennen kuin ystävystyy.
Joistakin taas ei opi pitämään oikeastaan koskaan. Aivan kuten ihmiset,
toiset taideteokset ovat kovaäänisiä ja meluavia,
toisten hiljaista ääntä tuskin kuulee.
Joidenkin umpimielisyys suorastaan pelottaa.
Kaikilla on kuitenkin sanottavaa.”

-Marjatta Levanto-

Päiväkodissamme

  • tutustumme kuvataiteisiin sen eri muodoissa, taidehistoriaan
  • opastamme lapsia kuvien ja taideteoksien tutkimiseen ja havainnointiin
  • pohdimme taiteen käsittelemiä asioita
  • kehitämme ja rohkaisemme lapsen luovuutta
  • esittelemme lapselle hänen ikäkaudelleen sopivia kuvallisen ilmaisun materiaaleja, välineitä ja niihin soveltuvia tekniikoita